برچسب: ادبیات شفاهی آذربایجان

110

کنایه هایی زیبا در ادبیات شفاهی مردم چهاربرج(1)

قووالی قویدوم گونه! (کنایه از کاری را دوباره شروع کردن) ییغیلین قوشلار ییغیلین، داغیلین قوشلار داغیلین! (کنایه از بیهوده بودن یک کار) فلان کسین تویو کوللوک ده چالینیر! (کنایه از عجول بودن شخص مورد...