برچسب: جمشید خان

جمشید اسفندیاری 13

اصطلاح جالب تاریخی در میان مردم بؤیوک چاربورج: “او دده‌ن اؤلدو!”

نظام خان سالاری و ارباب رعیتی در چهاربرج جدا از چهره زشت خود و تاثیرات بسیار بد بر زندگی اجتماعی و روحیات مردم، هر از گاهی باعث ایجاد برخی مفاهیم و اصطلاحات جالب شده...