برچسب: راههای مواصاتی

0

توسعه چگونه اتفاق می‌افتد؟ مثالی از راههای مواصلاتی میاندوآب

همانطور که در تصاویر دیده می‌شود شهرستان میاندوآب دارای سه مسیر شرقی-غربی است: مسیر اصلی میاندوآب-مهاباد-اورمیه مسیر داخلی میاندوآب-چهاربرج-فسندوز مسیر داخلی میاندوآب-للکلو در حالی که ۹۰ درصد جمعیت شهرستان در شهر میاندوآب و نیمه...