برچسب: روستای فیروزآباد

آغاز پروژه استقرار کشاورزی پایدار برای احیای دریاچه اورمیه در روستای چره‌جَلی (فیروزآباد) 0

آغاز پروژه استقرار کشاورزی پایدار برای احیای دریاچه اورمیه در روستای چره‌جَلی (فیروزآباد)

این پروژه که تا کنون با همکاری سازمان‌های ذیربط داخلی، برنامه عمران و توسعه ملل متحد (UNDP) و کشور ژاپن در روستاهایی از قبیل للَک‌لی (للکلو) و حاجی حسن میاندوآب اجرا شده است از...

روستای چرجلی 0

معرفی وبلاگ روستای چره‌جلی

سایت اوجاق در نظر دارد برای معرفی هر چه بهتر فرهنگ، فولکلور، آداب و رسوم و پتانسیل‌های مختلف منطقه وبلاگ‌هایی که در این زمینه فعالیت دارند را معرفی نماید. وبلاگ چره‌جلی یکی از وبلاگهای...