برچسب: طرح استقرار کشاورزی پایدار

دیانتی - رئیس اداره جهاد کشاورزی میاندوآب 2

‘خشک شدن دریاچه اورمیه باعث افزایش دمای هوا در منطقه شده است’

آقای دیانتی رئیس اداره جهاد کشاورزی میاندوآب در خلال آغاز طرح استقرار کشاورزی پایدار در روستای چره‌جَلی (فیروزآباد) در سخنانی ضمن اشاره بر اهمیت احیای دریاچه اورمیه و تبعات عدم احیای آن، یکی از مهمترین...