برچسب: ظایفه ملا

20

تاریخچه مختصر روستاهای کردنشین دشت قوشاچای و وجه تسمیه آنها (قسمت اول)

علی رحمتی-عضو هیئت تحریره اوجاق، حضور و تشکیل اجتماعات انسانی کردها اعم از ایل، روستا و شهر در استان آذربایجان غربی و بخصوص دشت قوشاچای (میاندوآب) قدمتی کمتر از نیم قرن دارد. در منطقه...