برچسب: عجبشیر

دبیر ستاد احیای دریاچه اورمیه، عیسی کلانتری 0

موضوع احیای دریاچه اورمیه نباید سیاسی شود

دبیر ستاد احیای دریاچه اورمیه با بیان اینکه موضوع احیای دریاچه اورمیه نباید سیاسی شود، گفت: اگر بتوانیم تا ۱۰ سال آینده وضعیت دریاچه ارومیه را به تراز اکولوژیک برگردانیم باید خداوند را شاکر...