برچسب: لهجه چهاربرج

زبان و لغات مخصوص کودکان در چهاربرج 6

زبان و لغات مخصوص کودکان در گفتار ترکیِ محاوره‌ای چهاربرج

یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد زبان تورکی داشتن لغات و اصطلاحات برای قشرها و مخاطبین مختلف است. در این زبان حتی برای حیوانات نیز لغات مخصوصی به کار می‌رود. برای مثال “هَس دور...