برچسب: ورزش در طبیعت

ورزش در طبیعت چهاربرج 6

ورزش همگام با طبیعت زیبای چهاربرج (تصاویر)

طبیعت زیبای چهاربرج با درختان و قلمه‌زارهای بیشمار و مسحور کننده‌اش انسانهای با روحیات زیبا و طبیعت دوست را نیز پرورش می دهد. زیرا انسان تربیت یافته‌ی محیطش است و هیچ چیز نمی‌تواند مانند محیط...