برچسب: چهاربرج – ملکان

سوار کردن دو مسافر در صندلی جلو 11

چهاربرج تنها شهری که مسافرکِش‌ها دو نفر را در صندلی جلو سوار می‌کنند!

سوار کردن دو سرنشین در صندلی جلوی سواری‌های خطی مشکلی است که چندین سال است گریبان مسافران خطوط چهاربرج – میاندوآب و چهاربرج – ملکان را گرفته است. کاری غیر قانونی و خطرناک که...