برچسب: کارآفرینی

سید عزیز حسینی 0

حضور سید عزیز حسینی تولید کننده نمونه میاندوآبی در برنامه اولدوز شبکه استانی آذربایجان غربی

سید عزیز حسینی تولیدکننده نمونه میاندوآبی دیشب مهمان برنامه زنده اولدوز از شبکه آذربایجان (شبکه استانی آذربایجان غربی) بود. این گفتگوی صمیمی در حدود 30 دقیقه به طول انجامید که در آن آقای حسینی...