برچسب: کَبین

مراسم قند سیندیرما در چهاربرج 9

از آداب و رسوم ازدواج در شهر چهاربرج: مراسم “قند سیندیرما”

مراسم “قند سیندیرما” (قند سینما) یکی از مراسماتی است که از زمانهای قدیم در شهر چهاربرج رواج دارد. این مراسم بعد از خواستگاری (ائلچی‌لیک) و “بله” گرفتن از عروس و خانواده‌اش صورت می‌پذیرد. برای...