دسته: مشکلات و مسائل

زمین چمن فوتبال شهر چهاربرج 0

زمین چمن فوتبال شهر چهاربرج از طریق نهر آب کشاورزی آبیاری می‌شود!

مشکلات تنها زمین چمن فوتبال شهر چهاربرج تنها از تیر دروازه می توان حدث زد که اینجا یک تالاب یا چراگاه نیست! یک زمین فوتبال است! بله اینجا منطقه “کَرخ آراسی”(ایکی آرخ آراسی) منطقه‌ی...