برچسب: بحران آبی آذربایجان

کارگاه دریاچه اورمیه در چهاربرج 0

کارگاه آموزشی مصرف بهینه آب کشاورزی در چهاربرج برگزار شد

غیر ممکن بودن حل بحران دریاچه اورمیه بدون مشارکت مردمی، موضوعی است که در سال‌های اخیر توسط فعالین مدنی و فعالین محیط زیست آذربایجان مطرح می‌شود. این فعالین باور دارند تا زمانی که مردم علی‌الخصوص کشاورزان بحران...