برچسب: دکتر محمد حسین مبین

دکتر مبیّن پدر جزامیان ایران 3

دکتر مبیّن پدر جذامیان ایران درگذشت

نویسنده، شاعر و پزشک توانای معاصر آذربایجان، استاد دکتر محمد حسین مبین معروف به پدر جذامیان ایران در سن ۸۸ سالگی دار فانی را وداع گفت. استاد دکتر محمد حسین مبین در سال ۱۳۰۶...