برچسب: سهندعلی ستاری

آغاز پروژه استقرار کشاورزی پایدار برای احیای دریاچه اورمیه در روستای چره‌جَلی (فیروزآباد) 0

آغاز پروژه استقرار کشاورزی پایدار برای احیای دریاچه اورمیه در روستای چره‌جَلی (فیروزآباد)

این پروژه که تا کنون با همکاری سازمان‌های ذیربط داخلی، برنامه عمران و توسعه ملل متحد (UNDP) و کشور ژاپن در روستاهایی از قبیل للَک‌لی (للکلو) و حاجی حسن میاندوآب اجرا شده است از...

سهندعلی ستاری، بخشدار جدید چهاربرج 8

بخشدار جدید مرحمت آباد معرفی شد

طي حكمي از سوی رحمانی فضلی وزیر کشور، سهندعلی ستاری به عنوان بخشدار مرحمت آباد منصوب شد. برای این منظور جلسه‌ی معارفه‌ای با حضور سیف‌اله مطلبی فرماندار میاندوآب و جمعی از مسئولین شهرستانی در اداره...