برچسب: فرهنگ برخورد با حیوانات

رفتار بسیار نامناسب با سگ‌های ولگرد 0

یک مشکل فرهنگی در چهاربرج؛ رفتار بسیار نامناسب با سگ‌های ولگرد

«سطح فرهنگ هر جایی را می‌توان از نوع برخوردشان با حیوانات فهمید» در شهر ما نیز همانند دیگر جاها شاهد همزیستی انسان با حیوانات هستیم. همزیستی که صحنه‌های زیبا و گاها زشتی را شامل...