برچسب: منطقه مرجمت آباد

تاریخچه سکونت در روستای “کورد کندی” و وجه تسمیه آن – علی رحمتی 0

تاریخ کـوردکـندی – علی رحمتی

توضیح اوجاق: یکی از برنامه‌ها و اهداف سایت اوجاق واکاوی تاریخ منطقه‌ی به مرکزیت چهاربرج است. منطقه‌ی تقریبا وسیع و پر جمعیتی که از جهات مختلف کار علمی و تحقیقی بسیار کمی در مورد...