برچسب: سایت اوجاق چهاربرج

1

چهاربرج شهری که بیمارستان ندارد

اوجاق: داشتن حق بر بهداشت و دارا بودن امکانات پزشکی-بهداشتی مناسب، یکی از ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق هر فرد در دنیای امروزی است که این حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...

عکسهای قدیمی چهاربرج 0

عکس: جوانان دیروز چهاربرج

* سایت اوجاق در نظر دارد به مرور زمان آرشیوی از عکسهای قدیمی چهاربرج و مردم منطقه را که قابلیت نمایش عمومی را داشته باشند فراهم نماید. این عکسها می‌توانند یکی از اصلی‌ترین منابع...